UAB Ozas certificates

Upp till 630 kVA effekttransformatorer

Nätstationer för mellanspänning och 50 Hz frekvens trefas elmottagning, omvandling till lågspänningselektricitet och distribution till konsumenter. Alla nätstationer uppfyller kraven i IEC 62271-202 och är tillverkad i enlighet med företagets standard harmoniserad med AB “ESO”. MT-kaross och tak är tillverkade av 2 mm stålplåt belagd med pulverlack, standardfärg RAL-7032. Konstruktionsramens bas är gjord av varmförzinkade stålplåtar med en tjocklek på 4 mm. Den intelligenta nätstationer levereras till kunden med en armerad betongfundament. Installation av nätstation tillhandahålls valfritt: genom dörren eller genom taket.

Nätstation (liten) upp till 630 kVA

Nätstation (liten) är konstruerad för mottagning av mellanspänning och trefaselektrisk frekvens med 50 Hz, omvandling till lågspänningselektricitet och distribution till konsumenter. Alla nätstationerna i liten storlek uppfyller kraven i IEC 62271-202 och är tillverkad i enlighet med företagets standard harmoniserad med AB “ESO”. MT-kaross och tak är tillverkade av 2 mm stålplåt belagd med pulverlack, standardfärg RAL-7032. Konstruktionsramens bas är gjord av varmförzinkade stålplåtar med en tjocklek på 4 mm. Alla nätstationerna i liten storlek levereras till kunden med en delvis nedsänkbar armerad betongfundament. Installationen av nätstation tillhandahålls genom taket.

Galleri