UAB Ozas certificates

Modultransformatorer och medel spänningsutrustning

Utrustning för medelspänning

Mer

Upp till 160 kVA effekttransformatorer

Mer

Upp till 630 kVA effekttransformatorer

Mer

Upp till 1600 kVA effekttransformatorer

Mer

Upp till 2 x 630 kVA effekttransformatorer

Mer

Upp till 2 x 1600 kVA effekttransformatorer

Mer

Ramtransformatorer

Mer

Utrustning för medelspänning

Mer