UAB Ozas certificates

Utrustning för medelspänning

Mellanspänningsburet KTN är konstruerat för distribution av AC, upp till 12 kV spänning och 50 Hz frekvens trefas el till konsumenter. Buret är utformat för användning i slutna luftisolerade ställverk. Buret tillverkas i enlighet med kraven i IEC 62271-200 och företagets standard ĮST 2191434 – 20: 2005. Beroende på kopplingsschemat kan burarna i KTN släppas ut i en enhet.

Galleri