UAB Ozas certificates

Rullning av metallplåtar

Rostfritt stål -upp till 12 mm
Stål -upp till 18 mm
Max. plåtmått 2000 x 6000 mm
Rördiameter min.450 mm – max. 1900 mm

UAB OZAS kan tillhandahålla rullningstjänster av metall omedelbart och till de mest gynnsamma priserna. Den garanterade möjligheten att använda hela vårt moderna produktionsmaskiner gör att vi snabbt och effektivt kan producera en stor mängd enhetliga delar eller stora enhetsdelar.

Vi producerar produkter genom valsad plåt på beställning i enheter och serier – i stora mängder.
Mer om detta: Andra produkter

Galleri