UAB Ozas certificates

Andra produkter

UAB OZAS har lång erfarenhet av att tillverka produkter enligt kundens speciella krav.

Sådana våra Kunder arbetar inom energi-, kommunikations-, gas- och oljeindustrin, fordons-, järnvägs-, fartygs- och annan utrustningstillverkningsindustri, möbelindustri. Även inom byggnadsmetallkonstruktion, bil- och järnvägsinfrastrukturutvecklingssektorer och så vidare.

UAB OZAS kan omedelbart producera sådana produkter i enheter och serier. Från den största variationen av transformatorstationer och deras metallstrukturer, kommunikations- och observationstorn, andra rumsliga och prefabricerade byggnads metallstrukturer till små komplexa detaljer. Med hjälp av en ny generations laserskärning – från de mest exakta produkterna för medicin- och livsmedelsmetallutrustningsindustrin, från funktionella produkter för transportindustrin – till dekorativa metallelement för möbelindustrin.

Galleri